Selecteer een pagina

HUISREGELS

Dames mogen ten alle tijden een klant en of bepaalde seksuele handelingen weigeren, tevens mogen zij op geen enkele gedwongen worden tot onveilige seks, en/of het gebruik van alcohol en of drugs.

Bij constatering van geweld, gebruik of bezit van wapens en drugs doen wij aangifte bij de politie en kan u de toegang voor onbepaalde tijd worden ontzegt.

Middels een gesloten video systeem waken wij over uw en onze eigendommen. In geval van ongeregeld heden kan de politie deze beelden opvragen.

De Rode Deur is niet aansprakelijk voor verlies aan- of beschadigingen van uw eigendommen.

De exploitant stelt de dames ten alle tijden in de gelegenheid om zich te laten onderzoeken dan wel te behandelen voor een SOA. Tevens zal de exploitant dit stimuleren.

Tijdens dienstverlening wordt alleen gewerkt volgens de hygiëne richtlijnen.

Geen toegang onder de 18 jaar.

Verboden te roken.

Voor de volledige richtlijnen van het RIVM scan de QR code

QR code RIVM Rode Deur Goes escort